Podrobné fungování zpětného leasingu

Zpětný leasing nemovitosti

V případě, že hovoříme o zpětném leasingu nemovitosti, jedná se o velmi specifický produkt finančního trhu, který je využíván hlavně v případech, kdy na nemovitosti klienta váznou dluhy a exekuce. Prostřednictvím zpětného leasingu se tak dá nemovitost klienta ochránit proti možné nedobrovolné dražbě, ve které by o svůj majetek nenávratně přišel, a navíc za velmi nevýhodných podmínek. Pokud věřitel uzavře s klientem smlouvu o zpětném leasingu nemovitosti, je nemovitost po dobu trvání zpětného leasingu převedena na věřitele. Tím je zaručena ochrana nemovitosti proti dalším exekucím a dluhům, které by mohly nemovitost postihnout. Po dobu trvání zpětného leasingu tedy klient hradí leasingové splátky a nemovitost si odkupuje zpět do svého vlastnictví. Po skončení zpětného leasingu je nemovitost opět převedena na klienta.

 

Leasingový pronájem nemovitosti

Leasingový pronájem nemovitosti se váže k poskytnutí zpětného leasingu nemovitosti, kdy je nemovitost převedena na věřitele, ovšem klient může nadále svoji nemovitost užívat, jak byl zvyklý. Po skončení leasingové smlouvy je na základě práva zpětného převodu vlastnického práva k nemovitosti předmětná nemovitost převedena zpět do vlastnictví klienta, ale již očištěná od veškerých dluhů a exekucí, takže klient začíná v podstatě s "čistým štítem".

Úhrada kupní ceny po uzavření smlouvy

Po uzavření smlouvy o poskytnutí zpětného leasingu zapsání vlastnického práva nemovitosti na věřitele je klientovi věřitelem vyplacena sjednaná kupní cena (úhrada je provedena bezhotvostním převodem na klientem zvolený bankovní účet, v případě, že na nemovitosti váznou exekuce nebo hrozící nedobrovolná dražba, jsou tyto z kupní ceny přednostně vyplaceny). Po uzavření smlouvy je provedena změna vlastnického práva v katastru nemovitostí a nemovitost je po dobu trvání smluvního vztahu převedena na věřitele. Věřitel s klientem uzavře smlouvu o leasingovém pronájmu nemovitosti a klient ji nadále může bez omezení užívat.

Úhrady za užívání nemovitosti

V rámci trvání smluvního vztahu je klient oprávněn užívat předmětnou nemovitost obvyklým způsobem a za její užívání hradí leasingový pronájem, který je součástí leasingové splátky. Po uhrazení všech sjeednaných leasingových splátek (nebo i po předčasné úhradě) je klient oprávněn získat nemovitost zpět a věřitel naopak povinen nemovitost na klienta zpět převést. Po dobu trvání zpětného leasingu je nemovitost chráněna proti veškerým dluhům, exekucím apod. Výhodou zpětného leasingu je, že klient o svoji nemovitost nepřijde, jak by se tomu stalo, pokud by byla realizována nedobrovolná dražba.

Leasingová splátka

Celková leasingová splátka v sobě zahrnuje částku za užívání nemovitosti klientem (leasingový pronájem) a další poplatky a náklady jako je:

  • daň z nemovitosti
  • pojištění nemovitosti
  • záloha na budoucí kupní cenu (záloha je nastavena v takové výši, aby po uplynutí leasingové smlouvy byl převod zpět do vlastnictví klienta bezplatný)
 

 

Další výhodné půjčky

Pokud potřebujete peníze do výplaty, mohla by Vám pomoci SMS půjčka bez registru. Tuto půjčku získáte ihned a bez zbytečného papírování převodem na účet.

Stejně tak Vám může skvěle posloužit rychlá Ferratum půjčka online, která Vám také pomůže před výplatou.

Nezvládáte platit své půjčky včas a potřebujete pomoc? Využijte třeba konsolidace půjček bez registru a plaťte méně!

Poslat známemu

Informujte Vaše známé o tomto produktu